Τα Νέα του Αερικού

Σχεδιάζουμε και πραγματοποιούμε εργαστήρια για Μεγάλα Αερικά κάθε ηλικίας και κάθε επαγγελματικής ιδιότητας!
Χειροποίητες κατασκευές και Τεχνικές Διακόσμησης
Δράσεις Τέχνης και
Βιωματικά Παιχνίδια
Εργαστήριο Παραδοσιακών Κρουστών
Monday Yoga Sessions (Level 1-2)
Monday Yoga Sessions (Level 2-3)
Θέλω να μαθαίνω 
τα Νέα του Αερικού!
Name
Email
Εγγραφή